bouwheer < > architect

wat zijn de vereisten voor een samenwerking ?

 1. 1interesse in een sociale architectuur die zich inbedt in het (stads)weefsel

 2. 2voorrang op ruimtelijkheid, licht en woonkwaliteit t.o.v. materialiteit '

 3. 3open hedendaagse geest'

 4. 4vertrouwen, een aanzet van wil om samen een goed project te maken

 5. 5enthousiasme en drive om door te zetten

een kort filmisch  overzichtvan het ontwerp- en bouwproces in 10 en een paar takes.

a short on building

of hoe vliegen wij er in ?

1. test

vrijblijvende kennismaking waarbij beide partijen kunnen peilen naar elkaars motieven, interesses, achtergronden, ...
een eerste kennisname wordt gedaan over het gewenste bouwproject.
een chronologisch overzicht wordt geschetst van het volledige ontwerp- en bouwproces, gestaafd met voorbeelden uit onze praktijk.

architect en bouwheer maken een gefundeerde keuze om al dan niet met elkaar in zee te gaan.

2. houston, we have contact

het project wordt gestart als een tweetrapsraket :

  1. A.een eerste fase behelst het voorontwerp d.m.v. een voorontwerpcontract.
   moest na het voorontwerp toch blijken dat een samenwerking echt niet lukt, kunnen beide partijen zonder enige verdere verbintenis de opdracht hier afronden.

  2. B.bij een normale gang van zaken wordt het voorontwerpcontract ingegoten in het
   definitief contract en gaat het ontwerp- en bouwproces ononderbroken voort

3. think the dream

voorafgaand aan het ontwerp wordt de bouwheer aan het werk gezet om op een rustige manier na te denken over zijn eisen en deze te formuleren in twee secties :

  1. A.objectieve parameters : dit is het zuivere programma, alle ruimtes die nodig zijn, praktische beslommeringen, technische voorwaarden, ...

  2. B.subjectieve parameters : hier porren we onze bouwheren aan om na te denken over wat zij 'leuk' zouden vinden in hun nieuwe huis,
   gevoelens of sferen die zij belangrijk vinden,
   boeken, films,
   interesses,
   kortom ... zoeker naar plezier in architectuur

4. analyze this

door onszelf wordt een zeer grondige analyse gemaakt van de site, zowel in woord als in beeld. de omgeving reikt ons de eerste antwoorden om ruimte te maken op een plek.
de praktische wensen van de bouwheer, aangevuld met ideële beelden, vervolledigen het basispakket waarmee we aan de slag gaan.

gedurende het volledige ontwerpproces wordt steeds alles permanent in vraag gesteld om tot een zo accuraat mogelijk antwoord te komen met grote poëtische dimensie.

5. it’s alive !

in eerste instantie wordt een ontwerp gepresenteerd dat zo nauw mogelijk aansluit bij zoveel mogelijk eisen van de bouwheer.
dit wordt dan getoetst aan de verlangens van de bouwheer.
daarna volgt een eerste tussenraming om ook financieel kunnen terug te koppelen.

6. all across the universe

in de volgende ontwerpfase ontwikkelt het project zich in nauwe samenwerking met de bouwheer :
het ontwerp, het programma en het budget worden naast elkaar afgewogen en waar nodig bijgestuurd.
bedoeling is om te komen tot een uitgebalanceerd ontwerp, gekoppeld aan een realistisch budget voor de bouwheer.

7. das prozess (Franz K.)

binnen de ontwerpstrategie van het bureau wordt steeds getracht om binnen de stedenbouwkundige lijntjes naar de grens te zoeken, om een maximum aan ruimtelijkheid voor de woning te realiseren.
dit gecombineerd met een maximale en positieve bijdrage aan het openbare domein.
contacten met de administraties worden op voorhand gelegd om tot een goed ruimtelijk kader te komen voor het project.
het voorontwerp wordt een administratief dossier om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen dat ingediend wordt bij de gemeente.

8. 3 months later

na het verkrijgen van de vergunning wordt het uitvoeringsdossier opgesteld :

 1. 1-  uitvoeringsplannen

 2. 2-  stabiliteitsplannen

 3. 3-  techniekenplannen

 4. 4-  meetstaten

 5. 5-  lastenboeken

in deze fase wordt het ontwerp getuned naar realiteit en vertaalt een doorgedreven nadenken over bouwen hoe de schetslijnen zo nauw mogelijk aansluiten bij het uiteindelijk gerealiseerde gebouw.
deze fase is minstens even arbeidsintensief als het eerste ontwerpproces en is eigenlijk een zeer ver doorgedreven detailontwerpproces.
het eindresultaat is het uitvoeringsdossier en gebeurt uiteraard in overleg met de bouwheer.

9. on the road

dit dossier wordt in samenspraak met de bouwheer naar een aantal aannemers gestuurd, met de vraag om hiervoor een offerte te maken.
uit deze offertes maakt de bouwheer een vrije keuze na ons advies.
een aannemer wordt aangesteld door een door ons opgesteld contract.


It's oh so quiet ... ssshht


wachten op de start

10. oompa loompa doom-pa-dee-do
(Charlie & the chocolat factory)

vanaf nu start het eigenlijke bouwen.
lijn wordt materie,
de woning wordt massa of net niet.
wekelijks worden de werken gevolgd en verslagen vastgelegd.
in de realisatie staan we de aannemer bij om tot een uitgepuurd bouwen over te gaan en de fijnheid van ontwerp ook in hun bouwen te verwezenlijken.

11. houston, we have a problem

tijdens elk bouwproject loopt wel eens iets mis of minder vlot dan voorzien.
hierin zijn we uw adviseur die u bijstaan om deze klippen te ontwijken en het project zijn eindbestemming te doen bereiken.

12. welcome to the house of fun

oplevering : het huis wordt aan u overgedragen. het nieuwe wonen kan beginnen.
het vinden van ‘plezier in architectuur’

voorontwerp - voorontwerp - voorontwerp - voorontwerp - voorontwerp - voorontwerp - voorontwerp - voorontwerp - voorontwerp - voorontwerp - voorontwerp - voorontwerp
bouwaanvraag - bouwaanvraag - bouwaanvraag - bouwaanvraag
uitvoeringsdossier - uitvoeringsdossier - uitvoeringsdossier
werf - werf - werf - werf - werf - werf - werf - werf - werf - werf - werf - werf - werf - werf